LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

Austria Hala: 3 Stoisko: R6


LKW WALTER jest wiodącym przedsiębiorstwem transportowym na rynku europejskim transportu całopojazdowego. Poprzez centralę w Wiedniu/Wiener Neudorf i przedstawicielstwo w Kufstein/Tyrol firma spedycyjna LKW WALTER organizuje - niezależnie od siedziby Państwa firmy - transporty całopojazdowe w całej Europie oraz z i do Azji Środkowej, na Bliski Wschód oraz Afryki Północnej.

LKW WALTER is the leading transport organisation in European full truck load transport. Irrespective of the location of your company, your full truck load transports throughout Europe and to/from Central Asia, the Middle East and North Africa are organised through its head office in Vienna/Wiener Neudorf and the branch office in Kufstein/Tyrol.

www.lkw-walter.com

Kategorie