POL-AGENT

Polska Hala: 3 Stoisko: S8


Pol-Agent Sp. z o.o. to wiodąca firma w polskim obrocie portowo-spedycyjnym od 33 lat. Spółka jest częścią międzynarodowej grupy C. Steinweg, jednego z największych światowych operatorów magazynowych. Wśród najważniejszych obszarów spółki znajdują się między innymi usługi agencyjne w portach polskich, usługi celne, spedycja krajowa i międzynarodowa, bukowanie ładunków do/z wszystkich portów świata

Pol-Agent Co. ltd. is a leading forwarding company active in polish ports and shipping business for over 33 years. The company is part of the C. Steinweg Group, one of the world's biggest warehouse operators. Major activities of Pol-Agent Co. ltd. include agency services in Polish ports, customs services, domestic and international forwarding, cargo bookings to/from all ports in the world.

http://www.polagent.com/

Kategorie

, , ,