Namiary na Morze i Handel

Polska Hala: 4 Stoisko: A6


Najstarszy polski specjalistyczny dwutygodnik menedżerów gospodarki morskiej. 24 wydania tematyczne i sześć stałych dodatków specjalnych w jęz. polskim i angielskim. Fachowo o wydarzeniach i problemach branży ze szczególnym uwzględnieniem spraw transportu, przemysłu, usług i handlu morskiego. Opinie animatorów nadmorskiej gospodarki oraz aktualny wykaz żeglugowych i kolejowych połączeń z portów.

The oldest Polish specialist biweekly magazine for maritime economy managers. 24 thematic issues and 6 permanent special supplements in Polish and English annually. Analyses and news from the maritime business, with particular emphasis on transport, industry, services and maritime trade. Opinions of coastal economy managers and current lists of shipping and rail connections from/to Polish ports.

www.namiary.pl

Kategorie