BuzzAutomation

Polska Hala: 2 Stoisko: M5


Co to jest BuzzAutomation?
To aplikacja typu RPA (Robotic Process Automation). Pozwala ona na utworzenie rozwiązania, które zautomatyzuje procesy biznesowe lub wspomoże istniejące systemy informatyczne.
Dzięki aplikacji procesy, które są powtarzalne i stanowią dużą część pracy wykonywanej na co dzień, mogą być oddelegowane do cyfrowych pracowników zwanych robotami.


What is BuzzAutomation?
It is an RPA (Robotic Process Automation) application. It enables the creation of a workflow that automates business processes or supports existing IT systems.
Processes that are repetitive and constitute a significant part of daily work can be delegated to robots known as digital workers.

www.buzzautomation.pl

Kategorie