Move Expert Group

Francja Hala: 1 Stoisko: J7


Grupa Move Expert z jej 9 oddziałami w UE jest dostawcą usług przeznaczonych dla przewoźników w całej UE. Nasze rozwiązania MOBILITY wspierają branżę transportową poprzez reprezentację delegowanych kierowców, rezerwacje promowe, czytniki autostradowe, odzyskiwanie podatku VAT dla przewoźników. „Nieustannie koncentrujemy się na poprawie konkurencyjności naszych Klientów i przezwyciężeniu wszystkich

Move Expert Group, with its 9 branches in the EU, is a provider of services designed for carriers throughout the EU. Our MOBILITY solutions support the transportation industry through representation of posted drivers, ferry bookings, tolls, VAT recovery for carriers. "We are continuously focused on improving our clients' competitiveness and overcoming all new European administrative burdens."

https://move-expert.com/pl/

Kategorie

, , ,