fireTMS

Polska Hala: 4 Stoisko: C1


fireTMS to system do zarządzania transportem dla przewoźników i spedycji. Pozwala zautomatyzować pracę związaną z przewozem ładunków od momentu przyjęcia zlecenia, poprzez monitorowanie dostawy, aż po fakturowanie i raportowanie. Najważniejsze funkcje: planowanie transportu, zarządzanie zleceniami, automatyczne fakturowanie, monitorowanie płatności, komunikacja z kierowcą, mapy dla ciężarówek.

fireTMS is a transport management system for carriers and forwarders. It allows you to automate your freight work from order acceptance, through delivery monitoring, to invoicing and reporting. Key features: transport planning, order management, automatic invoicing, payment monitoring, driver communication, truck maps.

https://firetms.com/

Kategorie

, , ,