BaseTracK OU

Estonia Hala: 1 Stoisko: G3


BaseTracK SF - jest pionierem w zakresie technologii automatyzacji seryjnych pojazdów użytkowych. BaseTrack Smart Fright - to rozwiązanie dedykowane dla flot transportowych, zapewniające najwyższą wydajność kierowcy, w zakresie ekonomiki jazdy, redukcje spalania i emisji CO2 & GHG oraz pełną gotowość do dalszej autonomizacji i uzyskaniu najwyższej efektywności floty a także bezpieczeństwa.

BaseTracK SF - is a pioneer in serial commercial vehicle automation technology. BaseTrack Smart Fright - is dedicated to transport fleets, providing the highest driver performance in terms of driver efficiency, fuel economy, reduction of combustion and CO2 & GHG emissions, and full readiness for further autonomation and obtaining the highest fleet efficiency and also safety.

www.basetrack.net

Kategorie

,