Aventeon

Holandia Hala: 1 Stoisko: G10


Aventeon wspiera firmy logistyczne w digitalizacji procesów na ostatniej mili za pomocą oprogramowania Logistics.ONE. Elastyczność naszego oprogramowania pozwala nam wspierać każdy proces, nawet gdy staje się on bardzo złożony.

Kierowcy i pracownicy dostaw mogą korzystać z rozbudowanych standardowych funkcji, a standardowe oprogramowanie zapewnia również pełny, aktualny wgląd dla osób w biurze.

Aventeon supports logistics companies in the digitalisation of processes on the last mile with the Logistics.ONE software. The flexibility of our software enables us to support any process, also when it becomes very complex.

Drivers and delivery staff can use extensive standard functions, the standard software also realises a complete up-to-date insight for people back in the office.

www.aventeon.com

Kategorie

,