idem telematics

Polska Hala: 4 Stoisko: F5


Jako wiodący w Europie partner telematyczny, idem wspiera transport dostarczając danych, które zwiększają rentowność i konkurencyjność przedsiębiorstw oraz zadowolenie klientów. idem to także wszechstronna platforma telematyczna dla flot ciężarówek, przyczep, ładunków i logistyki. Zbiera i przetwarza dane pojazdów, kierowców i ładunków.

As Europe's leading telematics partner, idem supports transportation by providing data that increases the profitability and competitiveness of businesses and customer satisfaction. idem is also a comprehensive telematics platform for truck, trailer, cargo and logistics fleets.

www.bpw.pl

Kategorie

, ,