LIMUR Sp. z o. o.

Polska Hala: 4 Stoisko: B2


Posiadamy doświadczenie w IT dla logistyki, transportu i bezpieczeństwa oraz tworzymy narzędzia ograniczające straty na każdym etapie łańcucha dostaw. Realizujemy projekty w handlu detalicznym, transporcie kolejowym, logistyce i łańcuchu dostaw. Nasze rozwiązania budujemy w oparciu o nowoczesne technologie track and trace oraz IoT. Wspieramy poprawę KPI i przyczyniamy się do redukcji kosztów.

We have expertise in IT for logistics, transport and security and we create tools that reduce losses at every stage of the supply chain. We implement projects in retail, rail transport, logistics and supply chain. We build our solutions on modern track and trace and IoT technologies. We support KPI improvement and contribute to cost reduction.

https://limur.pl/

Kategorie

, , ,