BARTER Spółka Akcyjna

Polska Hala: 4 Stoisko: C3


Barter S.A. to firma kapitału polskiego, zajmująca się sprzedażą i dystrybucją: gazu LPG, gazu w butlach, gazu grzewczego, węgla oraz gazu LNG. Dostawy realizujemy na terenie całego kraju własną wyspecjalizowaną flotą pojazdów. W 2023 roku oddaliśmy do użytku kolejowo-drogowy Terminal Intermodalny w Sokółce w północno-wschodniej Polsce przy przejściu granicznym Kuźnica - Bruzgi.

Barter S.A. is a Polish capital company engaged in the sale and distribution of LPG gas, bottled gas, heating gas, coal, and LNG gas. We provide deliveries throughout the country using our own specialized fleet of vehicles. In 2023, we opend the Sokółka Intermodal Terminal in northeastern Poland at the Kuźnica-Bruzgi border crossing, which serves both rail and road transportation needs.

www.bartergaz.pl

Kategorie

, , ,