INELO Polska sp. z o.o.

Polska Hala: 4 Stoisko: C1


Grupa Inelo jest międzynarodowym liderem, który dostarcza rozwiązania technologiczne dla transportu ciężkiego w regionie CEE/SEE. Od 20 lat wyposaża sektor TSL w system satelitarnej lokalizacji pojazdów, oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz system do zarządzania transportem i spedycją od Marcos TMS.

The Inelo is an international leader in providing technological solutions for heavy duty transport in the CEE/SEE region. The company has been equipping the TSL sector in digital GPS solutions and driver time analysis and settlement software and forwarding and transport processes management system from Marcos TSM for the past 20 years.

www.inelo.pl

Kategorie

, , ,