Raben East

Polska Hala: 1 Stoisko: J19


Ukraina, Turcja, Mołdawia, Gruzja, Kazachstan, Armenia, Azerbejdżan, Irak, Kirgistan, Mongolia, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan są teraz na wyciągnięcie ręki. Oferujemy stałe, regularne połączenia z przewidywalnym, z góry określonym czasem realizacji usługi oraz kompleksowa obsługa celna. Dzięki stałym, regularnym połączeniom łatwo możemy dopasować się do Twoich wymagań.

Ukraine, Turkey, Moldova, Georgia, Kazakhstan, Armenia, Azerbaijan, Iraq, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan are now for your disposal. We offer fixed, regular connections with predictable, predetermined service times and a comprehensive customs service. With fixed, regular connections, we can easily adapt to your requirements.

https://polska.raben-group.com/east

Kategorie

, , ,