GreenWay Polska Sp. z o.o.

Polska Hala: 4 Stoisko: F2


Wizją GreenWay jest uczynienie ziemi miejscem zdrowszym i mniej zależnym od ropy naftowej dzięki powszechnemu wykorzystywaniu pojazdów elektrycznych. Oferta GreenWay, największego operatora sieci stacji ładowania, obejmuje kompleksową ofertę rozwiązań z zakresu elektromobilności, zarówno jeżeli chodzi o sprzedaż stacji ładowania, ich instalacje, jak i pełne zarządzanie czy serwis.

GreenWay's vision is to make the earth a healthier and less dependent on oil place through the widespread use of electric vehicles. The offer of GreenWay, the largest operator of the charging station network, includes a comprehensive offer of solutions in the field of electromobility, both in terms of the sale of charging stations, their installation, management or maintenance.

https://greenwaypolska.pl/

Kategorie