LOGİTRANS LOJİSTİK

Turcja Hala: 4 Stoisko: C8


Logitrans jest międzynarodową firmą logistyczną z siedzibą w Turcji. Korzystając z własnych pojazdów świadczymy usługi logistyczne w zakresie importu,eksportu,FTL,LTL, tranzytu,transportu chłodniczego.W naszym biurze w Warszawie organizujemy,również transporty naszymi pojazdami o polskich rejestracjach. Logitrans świadczy zintegrowane usługi logistyczne w 82 krajach z ponad 12 centr logistycznych.

Logitrans is an international logistics company based in Turkey. We provide logistics services for all import, export, FTL, LTL, transit, cold chain transports. We are using our own self-owned vehicles. In our office in Warsaw, Poland, we also organise transports with our PL plate vehicles too. Logitrans provides integrated logistics services across 82 countries in more than 12 logistics centers.

www.logitransport.com

Kategorie

, , ,