TRELO - Sieć Serwisów Samochodów Ciężarowych oraz Naczep

Litwa Hala: 4 Stoisko: C16


Własna sieć serwisów dla samochodów ciężarowych oraz naczep. Znajdujemy się w Belgii, Niemczech, Francji oraz na Litwie. Posiadamy własne magazyny z częściami oraz oponami, wykonujemy naprawy doraźne, naprawy główne, oraz naprawy eksploatacyjne pojazdów.

Own service network for trucks and trailers. We are located in Belgium, Germany, France and Lithuania. We have our own warehouses with parts and tires, we perform emergency repairs, major repairs, and operational repairs of vehicles.

Kategorie

, , ,