TVM Transport & Logistics sp. z o.o.

Polska Hala: 1 Stoisko: H12


„Grupa TVM to międzynarodowy holding, specjalizujący się w realizacji drogowych transportów drobnicowych, który działa w dziewiętnastu krajach Europy. Posiada własną infrastrukturę magazynową typu cross-dock w Polsce, we Włoszech, Niemczech oraz na Węgrzech.

W czasie 10 lat działalności w branży TSL, firma wypracowała silną i stabilną pozycję na europejskim rynku usług transportowych a także do perfekcji opanowała proces bezpiecznego dostarczania towarów. Krótkie terminy dostaw, wyceny ściśle dopasowane do specyfiki danego transportu oraz niezawodność to kluczowe czynniki, dzięki którym TVM jest przewoźnikiem pierwszego wyboru dla 1293 kontrahentów.”

“The TVM Group is an international holding specialised in general cargo road transport, active in nineteen European countries. It has its own cross-dock warehouse infrastructure in Poland, Italy, Germany, and Hungary.

In the 10 years of conducting activity in the TSL industry, the company has established a strong and stable position on the European market of transport services, and has mastered the process of safe cargo delivery. Quick deliveries, quotes strictly dependent on the specifics of a given transport, and reliability – these are the key factors making TVM the first-choice carrier for 1,293 contractors.”

www.tvm.net.pl

Kategorie

,