Forto

Hiszpania Hala: 3 Stoisko: N1


Forto offers transparent digital supply chains with tech-driven logistics solutions. Founded as FreightHub in 2016, we've expanded across Europe and Asia, tailoring freight solutions for diverse industries. Our expert team focuses on customer success, sustainable practices, and global logistics excellence.

Forto oferuje przejrzyste cyfrowe łańcuchy dostaw z technologicznie zaawansowanymi rozwiązaniami logistycznymi. Założone jako FreightHub w 2016, rozszerzyliśmy działalność w Europie i Azji, dostarczając indywidualne rozwiązania spedycyjne dla różnych branż. Nasz ekspertyczny zespół skupia się na sukcesie klienta, odpowiedzialności ekologicznej i doskonałości w globalnej logistyce.

https://forto.com/en/

Kategorie

, , ,