DFDS

Dania Hala: 1 Stoisko: J20


DFDS zapewnia kompleksowy zakres usług obejmujący:
• Transport całopojazdowy i częściowy na terenie całej Europy
• Transport kontenerowy
• Połączenia promowe zarówno towarowe, jak i pasażerskie, terminale w całej Europie
• Rozwiązania w zakresie transportu intermodalnego i kolejowego
• Rozwiązania 4PL
• Magazynowanie w całej Europie, w tym VAS i cross-dock
• Rozwiązania celne
•i więcej…

DFDS provide a comprehensive portfolio of services including:
• Full load and part load transport all over Europe
• Container transportation
• Ferry connections both for freight and passengers, terminals across Europe
• Intermodal and rail transport solutions
• 4PL solutions
• Warehousing all over Europe including VAS and cross-dock
• Customs solutions
• and more…

www.dfds.com

Kategorie

, , ,