GURETRUCK

Hiszpania Hala: 4 Stoisko: F6


GURETRUCK - firma skupiająca się na problemach prawnych, ekonomicznych i administracyjnych oraz udzielaniu pomocy drogowej firmom transportowym działającym na terenie Europy.
Wszystkie usługi są dostępne z internetowej platformy Truckcontroller. Możesz delegować kierowców do UE, zapłacić grzywny, poprosić o obronę prawną grzywny, kontrolę floty, śledzenie ładunków lub zwrot Twojego podatku VAT.

GURETRUCK - a company focusing on legal, economic and administrative problems and providing roadside assistance to transport companies operating in Europe.
All services are available on the Truckcontroller online platform. You can post drivers to the EU, pay fines, ask for legal defense of fines, fleet inspection, load tracking or a refund of your VAT.

WWW.GURETRUCK.COM

Kategorie

, , ,