ARIS BALTIJA SIA

Polska Hala: 4 Stoisko: F4


Od ponad 30 lat ARIS jest obecny na rynku paliw i transportu w Europie i Azji.
Za pomocą jednej karty ARIS oferujemy dogodnie zlokalizowaną sieć stacji paliwowych, opłaty drogowe, zwrot podatku VAT i akcyzy, parkingi i inne powiązane usługi potrzebne w drodze.
Zadowolenie klienta, przejrzystość i maksymalna wydajność są dla nas najwyższym priorytetem.
ARIS – Twój niezawodny partner w drodze!

For over 30 years ARIS has been present on the fuel and transportation market in Europe and Asia.
By a single ARIS card we offer a conveniently located network of gas stations, road payment, VAT and Excise refund, parking lots and other related services you need on the way.
Customer satisfaction, transparency and maximum efficiency is our top priority.
ARIS - your reliable partner on the road!

www.ariscard.com

Kategorie

,