Lardi-Trans

Polska Hala: 2 Stoisko: M13


Lardi-Trans to największa wielofunkcyjna platforma logistyczna skupiająca dziesiątki tysięcy przewoźników, załadowców
i spedytorów. Głównym celem jest nawiązanie komunikacji pomiędzy różnymi uczestnikami rynku przewozów ładunków oraz stworzenie wygodnych narzędzi do codziennej pracy.

Lardi-Trans is the largest multifunctional logistics platform that brings together tens of thousands of carriers, shippers and forwarders.
The main goal is to establish communication between various participants in the freight transport market and create convenient tools for everyday work.

www.larditrans.pl

Kategorie