ORLEN S.A.

Polska Hala: 1 Stoisko: H4


Grupa ORLEN to zintegrowany koncern multienergetyczny notowany w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Jako pierwsza firma w regionie zadeklarował osiągnięcie całkowitej neutralności emisyjnej w 2050 roku. Dzięki przejęciom (Grupa Energa, Grupa LOTOS, PGNiG) wszedł do grona 150 największych firm na świecie. Koncern prowadzi działalność na 9 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji, Węgrzech oraz w Kanadzie, Norwegii, Pakistanie oraz wkrótce w Austrii.

The ORLEN Group is an integrated multi-energy concern listed in the prestigious global Fortune Global 500 and Platts TOP250 rankings. It was the first company in the area to declare achieving total emission neutrality in 2050. Thanks to acquisitions (Energa Group, LOTOS Group, PGNiG), it became one of the 150 largest companies in the world. The company operates on 9 home markets - in Poland, the Czech Republic, Germany, Lithuania, Slovakia, Hungary, Canada, Norway, Pakistan and soon in Austria.

www.orlen.pl

Kategorie