EPS Media / Chemia i Biznes

Polska Hala: 4 Stoisko: A8


Chemia i biznes to platforma biznesowo-informacyjna prowadzona przez EPS Media, stworzona z myślą o firmach poszukujących rzetelnej,aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat rynku chemicznego i sektorów powiązanych.Poprzez portal www.chemiaibiznes.com.pl oraz czasopismo „Chemia i Biznes” czytelnicy są informowani o sytuacji na rynku chemicznym,trendach,tendencjach,perspektywach.

Chemistry & Business is an informative platform of EPS Media. It has been created to provide reliable and professionally prepared current information on chemical market. Through www.chemiaibiznes.com.pl website and magazine “Chemistry & Business” we provide our readers with a reliable information about chemical market situation, trends, and perspectives.

www.chemiaibiznes.com.pl

Kategorie