INFINITIIS Sp. z o.o.

Polska Hala: 4 Stoisko: B11


Infinitiis Sp. z o.o. to centrum usług wspólnych dla branży transportowej. Specjalizujemy się w outsourcingu rozliczania czasu pracy kierowców, outsourcingu kadr i płac oraz wdrażaniu autorskiego systemu klasy TMS o nazwie BSOPT, którego raporty wspomagają podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych. Swoją przewagę konkurencyjną budujemy na indywidualnym podejściu do potrzeb każdego Klienta.

Infinitiis Sp. z o. o. is a shared services center for the transport industry. We specialize in outsourcing the settlement of drivers' working time, HR and payroll outsourcing, and implementing a proprietary TMS system called BSOPT, whose reports support making optimal business decisions. We build our competitive advantage on an individual approach to the needs of each Client.

www.infinitiis.pl

Kategorie

, , ,