DSV - Global Transport and Logistics

Polska Hala: 1 Stoisko: J23


W DSV utrzymujemy płynność łańcucha dostaw w zmieniającym się świecie. Codziennie dostarczamy rozwiązania dla tysięcy firm. Zatrudniamy ponad 75 000 pracowników w 80 krajach. Chcemy wytyczać drogę ku zrównoważonej przyszłości branży TSL i czujemy się zobowiązani do działania w zgodzie z naturą. Jesteśmy firmą dynamiczną, promującą inkluzywność i różnorodność oraz respektującą prawa człowieka.

At DSV, we keep supply chains flowing in a world of change. We provide solutions for thousands of companies every day. More than 75,000 employees in 80 countries work to deliver high-quality services. We aspire to lead the way towards a sustainable future for our industry and committed to trading on nature’s terms. We foster inclusivity, diversity, respecting different cultures and human rights.

www.dsv.com/pl-pl

Kategorie

, , ,